Consiliul Județean Mureș

Administrația publică locală informatizată, calitativă și accesibilă tuturor la Mureș

Lista formularelor care pot fi depuse electronic:
Pentru depunerea electronică a solicitărilor de mai jos este necesară semnătura electronică calificată.
Aviz arhitect șef pentru Autorizația de construire
Aviz arhitect șef pentru certificate de urbanism
Cerere pentru eliberare certificat atestare edificare construcție
Cerere pentru eliberare proces verbal la terminarea lucrărilor
Cerere pentru emitere aviz plan urbanistic
Cerere pentru emiterea autorizației de construire sau autorizației de desființare
Cerere pentru emiterea Avizului de oportunitate
Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism
Cerere pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire sau desfiinţare
Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism
Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor
Comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor
Cerere acord prealabil
Cerere autorizație amplasare și sau acces în zona DJ

Servicii electronice publice

Servicii electronice oferite cetățenilor.

Căutare sau verificare document

La depunerea unei cereri, cetățenii primesc un număr de înregistrare/cod, informaţie necesară sistemului de urmărire a stadiului documentelor.

SOBIS Solutions SRLePortal - Portal Servicii Electronice

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Persoana de contact din partea consiliului județean: Togan Codruta - 0799904420